Assistenter Brukare utbildningar Referenser

Assistans som formas utifrån vad du behöver

Välkommen till FMF Assistans, att hitta rätt personlig assistans är jätteviktigt för dig som behöver assistans för en vardag med bra livskvalitet. Självklart handlar det om assistentens kunskap och förmåga, men också om attityder och att personkemin mellan assistenten och dig känns rätt.

Det är din lagstadgade rättighet att själv bestämma över vem som ska anställas till din hjälp. Kanske har du möjlighet att få din bästa kompis, din mamma, pappa eller ett syskon som din personliga assistent. Eller kanske föredrar du att anställa en utbildad personlig assistent från ett professionellt företag. Ett bolag som uteslutande arbetar med personlig assistans och som valt att lägga stor vikt vid service med ”familjekänsla”. I så fall hjälper dig gärna FMF Assistans att hitta rätt person.

Kvalitet, service och trygghet

FMF Assistans är godkänt av Socialstyrelsen och vi grundar hela vår verksamhet på professionell personal. För att kunna erbjuda en skräddarsydd assistans som bidrar till bästa möjliga livskvalitet för dig lyssnar vi noga på dina önskemål och sätter oss in i dina enskilda behov. Våra värderingar grundas på kvalitet, service och trygghet.

Familjärt arbetssätt för det ”lilla extra”

På FMF är vi stolta över vårt familjära arbetssätt, som dels handlar om ett positivt bemötande, dels att vår personal ges tid att lära känna både FMF Assistans kunder och sina kollegor väl – allt för att stärka familjekänslan som gör att FMF Assistans på ett naturligt sätt kan erbjuda det ”lilla extra” som uppskattas så högt bland våra kunder. Vårt speciella arbetssätt gör också att du som vill kan dra nytta av åtskilliga medarbetare inom FMF Assistans – deras erfarenheter, kunskaper och specialiteter.

Gedigen erfarenhet av personlig assistans

FMF Assistans består av personer med mångårig erfarenhet och kunskap när det gäller assistans inom ramen för Lagen om assistansersättning (LASS) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Både bland våra kunder och anställda har alla lika värde oavsett funktionshinder, ålder, kön, religion eller övertygelse, ras eller etnisk tillhörighet.

Familj Med Funktionshinder

Inom FMF Assistans jobbar vi alltid så nära kunden som möjligt. Vårt namn FMF står för "Familj Med Funktionshinder" eftersom vi är som en enda stor familj som alltid finns till hands för varandra.

+
Vem kan beviljas assistans?
För att bli beviljad en insats enligt LSS måste man tillhöra någon av lagens tre personkretsar.
+
Hur gör jag?
Att bli kund hos oss sker i sju steg där första steget är kontakten via mail, telefon eller möte på kontoret.
+
Kontakta juridiskt ombud
Idag finns det en hel mängd med lagar inom hälso- och sjukvård. Men rätten till personlig assistans bestäms av två lagar som heter Lag om Stöd och Service (LSS) och Lag om assistansersättning (LASS)..
+
Göteborg Open 21-23 nov
FMF Assistans - Stolt sponsor för Göteborg Open 21-23 nov. Sveriges största bredd och rekryteringstävling för barn och ungdomar från 7 år och uppåt

Viktig information

Kontaktinformation:

Tel huvudväxel:
019-60 90 420
Lön & administration:
0500-427272
E-post: kontor@fmfassistans.se

ÖREBRO

Rörvägen 1
702 27 Örebro

SKÖVDE

Vasagatan 30
541 31 Skövde

loading