VISSELBLÅSARFUNKTION

FMF Assistans presenterar ny visselblåsarfunktion.
Från och med den 17 juli 2022 börjar den nya visselblåsarlagen även gälla för privata arbetsgivare. Den nya lagen om visselblåsning ska stärka skyddet mot repressalier samt ställer krav på bolag att tillhandahålla ett internt visselblåsarsystem. Mer specifikt om den nya lagstiftningen kan läsas på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Ökad kvalitet

FMF Assistans välkomnar den nya lagen om visselblåsning och FMF är övertygad om att lagen kommer bidra med att ytterligare kvalitetssäkra verksamheten. FMF anser att det är viktigt för verksamhetens kvalitet att eventuella missförhållanden i ett tidigt skede uppdagas och hanteras korrekt. För att i bästa möjliga mån tillfredsställa syftet med lagstiftningen har FMF anlitat ett oberoende bolag, Qnister AB, som tillhandahåller en fullständigt anonym mottagar- samt hanteringsfunktion för rapportering av missförhållanden. Genom att anlita ett oberoende bolag för hantering av visselblåsning säkerställer FMF att vi gör vårt yttersta för att kunna upptäcka och åtgärda eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt utan att tumma på anonymitet och opartiskhet.

Oberoende part

Att FMF väljer att anlita en oberoende part som ansvarig för visselblåsningssystemet är en naturlig följd av att FMF värdesätter anonymitet samt kvalitativ hantering av eventuella missförhållanden väldigt högt. Det är viktigt för FMF att alla som vill visselblåsa kan göra det smidigt, anonymt samt med vetskap om att rapporteringen kommer hanteras av oberoende experter inom visselblåsning. Alla rapporter och meddelanden som inkommer genom vårt interna system för visselblåsning kommer hanteras på ett sätt som säkerställer en konfidentiell behandling av identiteten hos den som rapporterar. Rapporterna kommer vara krypterade och inga IP-adresser kommer kunna spåras.

Qnister kommer hantera alla inkomna anmälningar i enlighet med rådande lagstiftning. Hur Qnister hanterar och vidare utreder anmälningar om missförhållanden framgår genom att följa länken till visselblåsarfunktionen.

Hur gör du för att rapportera genom visselblåsarfunktionen?

OBS! Använd inte företagets dator eller nätverk.

Kopiera den här länken och skriv in i din webb-läsare:
https://whistle.qnister.com/fmfassistans

Välj språk (Svenska/Engelska) och läs sedan instruktionerna för hur du ska rapportera missförhållandet innan du gör anmälan.

 

Det går även bra att lämna in rapporten till en röstbrevlåda genom telefonen.
Använd då följande nummer:
Tel. +4636-330 0740