Vi hjälper dig att få den personliga assistans du har rätt till. En av våra kundansvariga kommer gärna på ett hembesök till dig, där vi går igenom dina hjälpbehov. Efter hembesöket kopplas juristerna in för att föra processen vidare. All juridisk hjälp gällande personlig assistans som vi erbjuder är kostnadsfri.

Så här arbetar vårt team med jurister

Vårt team med jurister hjälper dig att ansöka om personlig assistans – både nya kunder som aldrig haft ett beslut förut och befintliga kunder som behöver fler assistanstimmar på grund av ett förändrat hjälpbehov.

Vi finns med dig under hela vägen – från första kontakten till dess att du har ett beslut i handen. Om beslutet inte skulle motsvara hjälpbehovet så hjälper vi dig med att överklaga beslutet till domstol och driver sedan hela rättsprocessen till dess att en dom fattas.

Vi arbetar alltid med fokus på dina rättigheter. När vi blir inkopplade så ansvarar vi för all kontakt med myndigheter så att du kan känna sig trygg med att dina intressen tillvaratas. Vi håller oss ständigt uppdaterade om de förändringar som sker i lagstiftningen och tar kontakt med dem som kan bli berörda av de förändringar som sker inom LSS.

Vi arbetar inte bara med juridiken kring rätten till personlig assistans. Vi som jurister kan till exempel förhandla med fackförbundet Kommunal för att skapa lokala överenskommelser eller ansöka om högre timbelopp hos Försäkringskassan för assistanser med mera komplexa hjälpbehov. Vi är även kunniga och behjälpliga i andra ärenden som till exempel färdtjänst, korttidsvistelse, bostadsanpassningsbidrag, godmanskap och daglig verksamhet. Vi kan även ge råd och förslag om du själv känner att du inte vet hur du ska kombinera din assistans med andra samhällsinsatser för att du ska få en så smidig vardag som möjlig.

fmf.handslag

VI ÄR EXPERTER PÅ LSS

Vårt arbete går ut på att säkerställa att du får den assistans som du enligt lag har rätt till. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en lag som ger rätt till hjälpinsatser för personer med funktionsnedsättningar.

Vi strävar alltid efter att målet med LSS ska uppfyllas, vilket är att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva som andra.

På FMF Assistans är vi experter på LSS och dess tillämpning. Varje år hjälper vi som jurister flertalet kunder att få den personliga assistans de har rätt till. För att få personlig assistans behöver du uppfylla följande villkor:

1)  Tillhöra en av lagens personkretsar
2)  Ha ett omfattande hjälpbehov

DE TRE PERSONKRETSARNA ÄR

1.

Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

2.

Personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

3.

Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

ETT OMFATTANDE HJÄLPBEHOV INNEBÄR ATT

1.

Personen har en varaktig funktionsnedsättning som innebär stora svårigheter i det dagliga livet.

2

De stora svårigheterna i sin tur innebär att personen i viss omfattning behöver hjälp med:

  1. Andning
  2. Personlig hygien
  3. Måltider
  4. Av- och påklädning
  5. Kommunikation med andra
  6. Stöd som den enskilde behöver på grund av en psykisk funktionsnedsättning för att förebygga att han eller hon fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom.
  7. Stöd som den enskilde behöver löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd som innebär att det finns fara för den enskildes liv eller att det annars finns en överhängande och allvarlig risk för hans eller hennes fysiska hälsa.

Har du funderingar

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar med juridik på FMF Assistans. Du är varmt välkommen att höra av dig till oss med frågor eller funderingar.

Chefsjurist
Robin Käcko
Tel: 070-963 36 24
robin.kacko@fmfassistans.se
Jurist
Elin Nordeman
Tel: 073-656 76 92
elin.nordeman@fmfassistans.se
ÖREBRO
FMF Assistans
Adolfsbergsvägen 4
702 27 Örebro
Växel: 019-609 04 20
info@fmfassistans.se
SKÖVDE
FMF Assistans
Vasagatan 30
541 31 Skövde
0500-42 72 72
info@fmfassistans.se
STOCKHOLM
FMF Assistans
Hemvärnsgatan 9
171 54 Solna
Växel: 019-609 04 20
info@fmfassistans.se
STENUNGSUND
FMF Assistans
Munkerödsvägen 4
444 32 Stenungsund
Växel: 019-609 04 20
info@fmfassistans.se
MALMÖ
FMF Assistans
Föreningsgatan 15
211 44 Malmö
Växel: 019-609 04 20
info@fmfassistans.se