FMF – Familj Med Funktionsnedsättning finns här för kunden, kundens familj och för dig som arbetar som assistent. FMF Assistans grundades 2010 och våra medarbetare har flerårig erfarenhet och en bred kunskap inom assistans och vad det innebär att både arbeta och leva med assistans i hemmet.

VÅR UPPGIFT

Syftet med assistansen är att möjliggöra för kunden att, med sin funktionsnedsättning styra sitt eget liv utifrån önskemål och intressen. Vi arbetar med individuellt anpassade insatser inom personlig assistans och vi utför dessa med kvalitet, service och trygghet. Vi arbetar löpande med att säkerställa och utveckla vårt hållbarhetsarbete, det innebär att vi är transparenta och inkluderande i vårt dagliga arbete.

ERFARENHET

Många av oss som arbetar på FMF har själva en anhörig eller personlig erfarenhet av att leva med nära personer med funktionsnedsättningar. Den erfarenheten ger en förståelse och kunskap som genomsyrar hela företaget. För oss är kunskap viktigt därför utbildar vi alla assistenter och erbjuder samtliga medarbetare möjlighet till vidareutbildning inom olika områden.

RIKSTÄCKANDE

För oss är det en självklarhet att finnas nära både dig, kunden och familjen. Det är en förutsättning för att kunna ge en god assistans. FMF Assistans är ett rikstäckande assistansbolag. Vårt huvudkontor är beläget i Örebro och lönekontoret i Skövde. Vi har även kontor i Stockholm, Stenungsund och Malmö. Du som assistent är viktig och vi hoppas på ett fint och långt samarbete.

KVALITET

Vi är medlemmar i Fremia och har tecknat kollektivavtal med fackförbundet Kommunal. Alla medarbetare omfattas av kollektivavtalet, goda anställningsförmåner och rätt försäkrade. Verksamheten som FMF Assistans bedriver omfattas av 6 § LSS. I den del av kvalitetsarbetet som avser insatsen personlig assistans utgår vi från föreskrifterna i SOSFS 2011:9. Utgångspunkten i vårt kvalitetsarbete är att säkerställa att det sker systematiskt och genomgående i verksamheten, samt att tydliggöra företagets ledningssystem.

HÅLLBARHET

Som ett av Sveriges största privatägda assistansbolag har vi en mycket viktig uppgift i att förvalta, utveckla och visa vägen för personlig assistans. För att kvalitetssäkra vårt arbete för våra kunder, medarbetare och uppdragsgivare är
vårt hållbarhetsarbete en mycket viktig del i alla delar av vår verksamhet och i vårt dagliga arbete.

ÄGARE

FMF Assistans AB ägs av moderbolaget FMF Group (Benjamin Isasson och Gabriel Güner).

STYRELSEN I FMF ASSISTANS AB

Ordförande sedan 2010 Gabriel Güner
Ledamot sedan 2010 Benjamin Isasson
Ledamot sedan 2021 Robin Käcko

BOKSLUT

Här finner du våra senaste bokslut  www.allabolag.se

Vi är 68% kvinnor och 32% män som jobbar på FMF.

Kvinnor68%
Män32%

VI utförde över 1,324 miljoner assistanstimmar 2020.

1324275

På FMF har vi 10 st kundansvariga och i kundenkäten som genomfördes 2021 ställde vi frågan:

”Är det enkelt att få tag i din kundansvarige?”

På FMF har vi idag 1 550 assistenter och i kundenkäten som genomfördes 2021 ställde vi frågan:

”Känner du dig trygg med FMF som assistanssamordnare?”

ÖREBRO
FMF Assistans
Adolfsbergsvägen 4
702 27 Örebro
Växel: 019-609 04 20
info@fmfassistans.se
SKÖVDE
FMF Assistans
Vasagatan 30
541 31 Skövde
0500-42 72 72
info@fmfassistans.se
STOCKHOLM
FMF Assistans
Hemvärnsgatan 9
171 54 Solna
Växel: 019-609 04 20
info@fmfassistans.se
STENUNGSUND
FMF Assistans
Munkerödsvägen 4A
444 32 Stenungsund
Växel: 019-609 04 20
info@fmfassistans.se
MALMÖ
FMF Assistans
Föreningsgatan 26
211 44 Malmö
Växel: 019-609 04 20
info@fmfassistans.se