Här delar vi generell och aktuell information som alla kan ta del av. Viktiga händelser och känslig internkommunikation får du av din kundansvarig eller via AiAi i dagsläget.

  • ALLA
  • COVID-19
  • ÖVRIGT
  • UTBILDNINGAR

VI ÄR IDAG MYCKET GLADA ATT MEDDELA ATT VI FÅTT INHIBITION OCH PRÖVNINGSTILLSTÅND!

Vi är idag mycket glada att meddela att vi fått inhibition och prövningstillstånd! I en dom från förvaltningsrätten den 14 mars 2023 har domstolen avslagit FMF Assistans för överklagan pga. två fall där det finns återbetalningskrav för utförd assistans. Därmed menar domstolen att IVO:s beslut från ett år sedan, att dra in vårt tillstånd att [...]

FMF ÄR REDO FÖR NÄSTA STEG I PROCESSEN

FMF är redo för nästa steg i processen I dagarna har IVO:s granskning av assistansbranschen återigen hamnat i fokus. Den här gången är det våra branschkollegor Humana som hamnat i en liknande situation som vi på FMF befann oss i för ett drygt år sedan. IVO har helt enkelt beslutat att, på mycket kort varsel, [...]

VÅRA JURISTER FÖRKLARAR DEN NYA LAGÄNDRINGEN

Föräldraavdrag och nya grundläggande behov enligt LSS from 1 januari 2023 Från och med den 1 januari 2023 kommer det grundläggande behovet ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade” tas bort och ersättas med två nya grundläggande behov. De nya grundläggande behoven är: - Stöd som den enskilde behöver på grund av en [...]

VISSELBLÅSARFUNKTION

VISSELBLÅSARFUNKTION FMF Assistans presenterar ny visselblåsarfunktion. Från och med den 17 juli 2022 börjar den nya visselblåsarlagen även gälla för privata arbetsgivare. Den nya lagen om visselblåsning ska stärka skyddet mot repressalier samt ställer krav på bolag att tillhandahålla ett internt visselblåsarsystem. Mer specifikt om den nya lagstiftningen kan läsas på Arbetsmiljöverkets hemsida. Ökad kvalitet [...]

BÄSTA KUNDER – ANHÖRIGA OCH ASSISTENTER!

Bästa kunder – anhöriga och assistenter! Det har varit en minst sagt händelserik start på 2022 för FMF Assistans och vi vill först och främst rikta ett stort och varmt tack till alla våra kunder och assistenter. Vi är väldigt tacksamma för ert fortsatta förtroende och hoppas att vi får fortsätta att leverera assistans på [...]

NYTT IT-SYSTEM – TIDVIS

Nytt IT-system Tidvis Under 2022 kommer vi sakta men säkert att byta systemstöd för ex vis schemaläggning, tidsrapportering och övriga delar som är viktiga i vårt dagliga arbete. Vi gör detta för att säkerställa och trygga upp vår verksamhet, då vi som assistans samordnare har högt ställda krav på både oss själva samt från myndigheterna. [...]

VIKTIG INFORMATION

Viktig information med anledning av den pågående processen med IVO Jakten på fusk är viktig, men får inte gå ut över de som behöver assistans I slutet av förra veckan nåddes vi av beskedet att IVO dragit in vårt tillstånd att bedriva assistansverksamhet. Då beskedet gällde med omedelbar verkan har detta satt oss som företag, [...]

COVID-19 RESTRIKTIONERNA LYFTS

Covid-19 restriktionerna kommer att lyftas den 9 februari. Som en följd av den höga vaccinationstäckningen i kombination med att omikronvarianten av covid-19 ger färre fall av allvarlig sjukdom så har belastningen på samhället minskat. På grund av detta kommer covid-19 inom kort inte längre klassificeras som en allmän- och samhällsfarlig sjukdom. Rent praktiskt innebär detta [...]

UPPDATERING COVID-19

På grund av den mycket höga smittspridningen av covid-19 i dagsläget har nya anpassningsregler införts i Sverige för att samhällsviktig verksamhet inte ska drabbas av allvarliga konsekvenser vid frånvaro av personal. Som en följd av detta har förhållningsreglerna justerats enligt följande: Om du känner dig sjuk Har du nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta [...]

ÖKAD SMITTSPRIDNING

Information om förhållningsregler som följd av den ökade smittspridningen av Covid-19. Som en följd av att smittspridningen av Covid-19 ökat i Sverige efter jul och nyårshelgen har nya regler införts för att minska belastningen på hälso- och sjukvården. Det är viktigt att veta hur man som anställd ska förhålla sig till om man själv har [...]

ÖREBRO
FMF Assistans
Adolfsbergsvägen 4
702 27 Örebro
Växel: 019-609 04 20
info@fmfassistans.se
SKÖVDE
FMF Assistans
Vasagatan 30
541 31 Skövde
0500-42 72 72
info@fmfassistans.se
STOCKHOLM
FMF Assistans
Hemvärnsgatan 9
171 54 Solna
Växel: 019-609 04 20
info@fmfassistans.se
STENUNGSUND
FMF Assistans
Munkerödsvägen 4A
444 32 Stenungsund
Växel: 019-609 04 20
info@fmfassistans.se
MALMÖ
FMF Assistans
Föreningsgatan 15
211 44 Malmö
Växel: 019-609 04 20
info@fmfassistans.se