Vi är idag mycket glada att meddela att vi fått inhibition och prövningstillstånd!

I en dom från förvaltningsrätten den 14 mars 2023 har domstolen avslagit FMF Assistans för överklagan pga. två fall där det finns återbetalningskrav för utförd assistans. Därmed menar domstolen att IVO:s beslut från ett år sedan, att dra in vårt tillstånd att bedriva assistansverksamhet står fast.

Vi agerade självklart snabbt och begärde dels ny så kallad inhibition, så att vi ska kunna driva vidare verksamheten som vanligt, till dess att kammarrätten som nästa instans tar beslut i frågan. Hos kammarrätten krävs även så kallat prövningstillstånd, det vill säga att rättsfrågan anses principiellt viktig för en högre rätt att bedöma.

Vi är i dag mycket glada att kunna meddela att vi fått såväl denna inhibition som prövningstillstånd, vilket alltså innebär att vi dels kan arbeta vidare som vanligt, dels att vi får chansen att få det vi ser som ett uppenbart felaktigt beslut rättat.

Vad gäller domen från förvaltningsrätten kan vi kort konstatera att de rakt igenom tycks anse att IVO inte utrett frågorna tillräckligt innan de fattat sitt beslut och ger därmed FMF Assistans rätt på i princip alla punkter där det inkommit kritik.

Att rätten sedan vidhåller IVO:s beslut, pga. de två återbetalningskraven, varav ett dessutom fortfarande inte är avgjort i domstol, är minst sagt förvånande och i förlängningen blir detta nu en krisfråga inte bara för oss, utan för hela assistansbranschen.

Återkrav kan uppstå när vi som anordnare behöver rätta felaktigt redovisad tid. Det är inte bara oundvikligt utan även nödvändigt att detta görs och det medför att vi får så kallade återkrav. Dessa betalas givetvis omedelbart men kan efter det bestridas om vi inte håller med. De två återkrav som det nu handlar om är ett fall där vi blev utsatta för bedrägeri av en assistansgrupp och ett fall där Försäkringskassan retroaktivt har ändrat en persons beslut om assistansersättning. Det senare prövas dessutom fortfarande av domstol vilket innebär att ett potentiellt utfall är att återkravet stryks helt.

Det kan också bli återbetalningskrav om Försäkringskassan retroaktivt ändrar sitt eget beslut om en kunds behov av assistans, vilket vi inte kan påverka. Som anordnare av assistansen ska vi verkställa en kunds beslut. Vi varken kan eller får ändra beslutet – det är upp till Försäkringskassan. Om Försäkringskassan ändrar ett beslut retroaktivt, det vill säga om de bedömer att rätten till ersättning upphört tillbaka i tiden, uppstår automatiskt ett återkrav på den anordnaren som har uppdraget för den kund det gäller.

Omständigheten att återkrav existerar kan enligt oss inte betyda att en anordnare inte ska få behålla sitt tillstånd.

Om förvaltningsrättens dom står sig kommer det att bli i princip omöjligt att driva assistansverksamhet i Sverige för samtliga privata anordnare, eftersom den här typen av återbetalningskrav är oundvikliga i branschen – även för kommunerna bör tilläggas.

Tack till alla er som stått upp för oss, som lyssnat och ansträngt sig för att försöka förstå hur illa detta kan slå inte bara mot oss utan mot hela branschen.
Tack till er kunder och medarbetare som under dessa dagar än en gång visat oss lojalitet och fortsatt förtroende. En lojalitet som vi inte tagit för givet men som varit helt avgörande för vår fortsatta överlevnad. Ni anar inte vad det betyder för oss.

Vi kommer fortsätta att kämpa för vår rätt att finnas!

Ledningen FMF Assistans