Du som arbetar hos oss är värdefull och vi som arbetsgivare vill erbjuda dig de utbildningar du behöver för att kunna utvecklas i din roll som personlig assistent eller arbetsledare. Du är en viktig person för kunden och för vår verksamhet, du ska alltid känna dig trygg i ditt arbete. Oavsett erfarenhet och kompetens så vill vi ge dig en stabil grund att stå på och rätt förutsättningar för att utföra ett bra arbete. Här presenteras utbildningar vi just nu erbjuder. Vi arbetar löpande med att skapa nya utbildningar som vi ser är av värde för dig som medarbetare.

EN GRUNDUTBILDNING FÖR ASSISTENTER I TRE STEG

Den här grundutbildningen genomförs i tre steg. Den riktar sig till dig som arbetar som assistent eller är ny på jobbet. Genom denna utbildning kommer du få kunskap om ditt viktiga uppdrag och hur assistans fungerar och vad det innebär. För att upprätthålla kvalitén i assistansen och för att alla skall förstå assistentens roll så uppmuntrar FMF att alla assistenter delta i utbildningen. Vi rekommenderar att så många som möjligt av en kunds assistenter går utbildningen samtidigt.

Utbildare

Anna Windh
Tel: 073-734 33 91
anna.windh@fmfassistans.se

Steg 1

I steg 1 kommer du få grundläggande kunskaper kring assistans. Det innefattar hur kundens team fungerar och hur ansvaret fördelas mellan dig som assistent, kundansvarig och ex. vis förälder och/eller legal företrädare. Du kommer att få en grundläggande genomgång av ditt uppdrag, reder ut begreppen och vad som ingår i din yrkesroll.

Innehåll
 • Vad är LSS?
 • Målet med LSS
 • Målen med personlig assistans
 • Ansökningsprocessen till myndigheten
 • Kundens beslut
 • FMF:s uppdrag att anordna och utforma assistansen
 • Legalföreträdare, föräldraansvar, make- och samboansvar
 • Kundens team och ansvarsfördelning
 • Assistentens roll
 • Arbetsuppgifter enligt genomförandeplanen
 • Tystnadsplikt och integritet
 • Anmälningsskyldighet
Steg 2

I steg 2 utvecklar du ytterligare kunskap i framförallt de administrativa delarna kring ditt uppdrag. Vi kommer att gå igenom ett av de viktigaste verktygen- genomförandeplanen. Du kommer att få förståelse för hur du kan använda den som stöd i ditt dagliga arbete.

Innehåll
 • Delaktighet och självständighet
 • Arbetsmiljö
 • Arbetstidslagen
 • Genomförandeplan/riskbedömning
 • Dokumentation
Steg 3

I steg 3 fördjupar du dig inom kommunikation, det kan vara hur du förhåller dig i relation till andra och/eller hur du uppfattar andra. Då du arbetar med människor är det viktigt att utveckla din lyhördhet och förmåga att vara delaktig och samarbeta.

Innehåll
 • Samarbete
 • Kommunikation och konflikthantering
 • Etiska dilemman
När och var

Fysiska träffar som genomförs i Malmö, Stenungsund, Skövde, Örebro och Stockholm.
Heldag kl. 9.30-15.30

Anmälan via mail

Maila oss på, utbildning@fmfassistans.se, skriv ditt namn, vilken utbildning du vill gå och på vilken ort som passar dig bäst. När det är en grupp på minst 6 personer kommer datum meddelas direkt till dig via mail. Det gäller att du håller lite extra koll på din mail.

EN UTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE I FYRA STEG

Den här utbildningen genomförs i fyra steg. Den riktar sig till dig som är och ska bli arbetsledare på FMF Assistans. Genom denna utbildning kommer du få kunskap om ditt viktiga uppdrag som arbetsledare, utveckla dina ledaregenskaper och verktyg för att motivera och bygga arbetsgrupper som är hållbara. Att arbeta i någon annans hem är en speciell uppgift som kräver både lyhördhet och anpassning från/av alla medverkande.

Utbildare

Anna Windh
Tel: 073-734 33 91
anna.windh@fmfassistans.se

Steg 1

I steg 1 kommer du lära dig grundläggande kunskaper kring ditt arbetsledaruppdrag och dina ansvarsområden.

Innehåll
 • Vad är FMF:s uppdrag och ansvar?
 • Vad finns det för regler och lagar som styr assistansen?
 • Vad har vi för olika roller och ansvar i kundens team?
 • Vilka arbetsuppgifter ingår i min roll som arbetsledare?
Steg 2

I steg 2 kommer du få fördjupa dig inom flera områden i ditt uppdrag som berör allt från personaladministration till hur du genomför ett medarbetarsamtal.

Innehåll
 • Genomförandeplan, riskbedömning
 • Dokumentation
 • Rekrytering
 • Medarbetarsamtal
 • Rehabilitering
 • Administration kring schema, ledighet, sjukskrivning mm.
Steg 3

I steg 3 kommer du få verktyg och på så sätt ökade möjligheter att påverka ditt och assistansgruppens arbete i en positiv riktning och grunderna för ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete och hur det kan fungera i praktiken.

Innehåll
 • Vad är arbetsmiljö?
 • Regler och krav på arbetsmiljö
 • Ansvar
 • Arbetsskada, tillbud, avvikelser
 • Alkohol och droger
 • Hot och våld
 • Rehabilitering
 • Kränkande behandling
 • Diskriminering
 • Arbetsmiljöpolicy
 • Roller i arbetsmiljö
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
När och var?

Fysiska träffar som genomförs i Malmö, Stenungsund, Skövde, Örebro och Stockholm.
Heldag kl. 9.30-15.30

Anmälan via mail

Maila oss på, utbildning@fmfassistans.se, skriv ditt namn, vilken utbildning du vill gå och på vilken ort som passar dig bäst. När det är en grupp på minst 6 personer kommer datum meddelas direkt till dig via mail. Det gäller att du håller lite extra koll på din mail.

Steg 4

I steg 4 kommer du få verktyg för att utveckla din kommunikation, konflikthantering och förmåga att vara en god ledare.

Innehåll
 • Ledarskap
 • Gruppdynamik
 • Kommunikation, samarbete, konflikthantering
 • Etiska dilemman
När och var?

Fysiska träffar som genomförs i Malmö, Stenungsund, Skövde, Örebro och Stockholm.
Heldag kl. 9.30-15.30

Anmälan via mail

Maila oss på, utbildning@fmfassistans.se, skriv ditt namn, vilken utbildning du vill gå och på vilken ort som passar dig bäst. När det är en grupp på minst 6 personer kommer datum meddelas direkt till dig via mail. Det gäller att du håller lite extra koll på din mail.

HLR/FÖRSTA HJÄLPEN BARN OCH VUXEN

Ett hjärt‐ eller luftvägsstopp kommer plötsligt och ju tidigare man startar räddningsinsatserna, desto större överlevnadschans har den drabbade. Tanken är att du med vår HLR och första hjälpenutbildning ska få tillräckligt med kunskap för att hantera en akut situation, genom att reagera och agera.

Utbildare

Joel Löf

Anmälan

Kontakta kundansvarig direkt

För vem?

Dig som arbetar som personlig assistent, arbetsledare eller är anhörig.

Covid-19 anpassning
 • Symptomfria deltagare
 • Fysiska moment minimerade
 • Munskydd till deltagare & kursledare
 • Handsprit tillgängligt
 • Varsin docka
Innehåll med valbart tillägg*

Vuxen: Medvetandekontroll, andningskontroll, stroke, larmrutiner, stabilt sidoläge, fria luftvägar, luftvägsstopp (heimlichmanöver), inblås, kompressioner, kramper/epilepsi, praktisk träning med dockor och genomgång av hjärtstartare.

Barn 0-1 år /1 år samt tonåring: Medvetandekontroll, andningskontroll, stroke, larmrutiner, fria luftvägar, luftvägsstopp (heimlichmanöver), inblås, kompressioner, stabilt sidoläge, kramper, epilepsi, praktisk träning med dockor och genomgång av hjärtstartare.

*Tillägg

Möjligt för tillägg enligt önskemål, det anges vid bokningstillfälet: Brännskador, ögonskador, fallolyckor, förflyttningar, allergier, astma, tryckförband/blödning, elolyckor, buktrauma, chock, skall/nackskador, drunkning eller genomgång av specifikt förbandsmaterial.

Efter avslutad kurs erhåller du ett diplom som skickas digitalt till dig. Detta diplom intygar att du utfört HLR-utbildning och blivit godkänd enligt HLR-rådets riktlinjer.

Anmälan

Kontakta kundansvarig direkt

KUNDANPASSADE UTBILDNINGAR

Varje assistansgrupp är unik, det innebär att alla grupper har olika behov när det gäller kompetensutveckling. 
En kundanpassad utbildning skall vara till nytta för kunden och för hela arbetsgruppen

Ansvarig

Anna Windh
Tel: 073-734 33 91
anna.windh@fmfassistans.se

Det ni behöver tänka på innan ni kontaktar er kundansvarig:

1) Vilket behov har vi som grupp?
2) Vad är syftet med kompetensutvecklingen?
3) Vad vill vi utveckla och uppnå genom insatsen?

Om ni besvarat dessa tre frågor och därefter vill få tips och inspiration om kompetenshöjande insatser inom olika områden, då är ni varmt välkommen att ta kontakt med er kundansvarig. Därefter skräddarsyr vi en utbildning anpassad till er assistansgrupp.

Anmälan

Kontakta kundansvarig direkt

Här anmäler du endast dig till utbildningar via Teams:

Har du frågor som gäller vårt utbildningsprogram, kontakta utbildning- och utvecklingsansvarig:

Anna Windh
Tel: 073-734 33 91
anna.windh@fmfassistans.se
ÖREBRO
FMF Assistans
Adolfsbergsvägen 4
702 27 Örebro
Växel: 019-609 04 20
info@fmfassistans.se
SKÖVDE
FMF Assistans
Vasagatan 30
541 31 Skövde
0500-42 72 72
info@fmfassistans.se
STOCKHOLM
FMF Assistans
Hemvärnsgatan 9
171 54 Solna
Växel: 019-609 04 20
info@fmfassistans.se
STENUNGSUND
FMF Assistans
Munkerödsvägen 4A
444 32 Stenungsund
Växel: 019-609 04 20
info@fmfassistans.se
MALMÖ
FMF Assistans
Föreningsgatan 26
211 44 Malmö
Växel: 019-609 04 20
info@fmfassistans.se