MED ANLEDNING AV FÖRVALTNINGSRÄTTENS DOM I HUMANA ASSISTANS ÄRENDET

26/06/2023ÖVRIGT
Med anledning av Förvaltningsrättens dom den 21 juni 2023 i Humana assistans ärendet Den 21 JUNI 2023 dömde Förvaltningsrätten i Stockholm i Humana Assistans ärende om tillstånd att utföra personlig assistans. Humana Assistans är en assistansanordnare som likt FMF Assistans förlorade sitt tillstånd att vara assistansanordande genom IVO:s beslut, för att därefter få ett intermistiskt [...]

ANGÅENDE ARBETSTIDSDIREKTIVET OCH REGLER KRING DYGNSVILA

26/06/2023ÖVRIGT
Angående arbetstidsdirektivet och regler kring dygnsvila Som många av er redan är införstådda med och kanske har uppmärksammat i tidningar eller sociala medier så har Sverige fått kritik från EU-kommissionen för att vi inte lever upp till reglerna i EU:s arbetstidsdirektiv. Arbetsmarknadens reglering i Sverige styrs till stor del av våra branschanpassade kollektivavtal, utöver dessa [...]

VI ÄR IDAG MYCKET GLADA ATT MEDDELA ATT VI FÅTT INHIBITION OCH PRÖVNINGSTILLSTÅND!

16/03/2023ÖVRIGT
Vi är idag mycket glada att meddela att vi fått inhibition och prövningstillstånd! I en dom från förvaltningsrätten den 14 mars 2023 har domstolen avslagit FMF Assistans för överklagan pga. två fall där det finns återbetalningskrav för utförd assistans. Därmed menar domstolen att IVO:s beslut från ett år sedan, att dra in vårt tillstånd att [...]

FMF ÄR REDO FÖR NÄSTA STEG I PROCESSEN

07/02/2023ÖVRIGT
FMF är redo för nästa steg i processen I dagarna har IVO:s granskning av assistansbranschen återigen hamnat i fokus. Den här gången är det våra branschkollegor Humana som hamnat i en liknande situation som vi på FMF befann oss i för ett drygt år sedan. IVO har helt enkelt beslutat att, på mycket kort varsel, [...]

VÅRA JURISTER FÖRKLARAR DEN NYA LAGÄNDRINGEN

13/09/2022ÖVRIGT
Föräldraavdrag och nya grundläggande behov enligt LSS from 1 januari 2023 Från och med den 1 januari 2023 kommer det grundläggande behovet ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade” tas bort och ersättas med två nya grundläggande behov. De nya grundläggande behoven är: - Stöd som den enskilde behöver på grund av en [...]

VISSELBLÅSARFUNKTION

30/06/2022ÖVRIGT
VISSELBLÅSARFUNKTION FMF Assistans presenterar ny visselblåsarfunktion. Från och med den 17 juli 2022 börjar den nya visselblåsarlagen även gälla för privata arbetsgivare. Den nya lagen om visselblåsning ska stärka skyddet mot repressalier samt ställer krav på bolag att tillhandahålla ett internt visselblåsarsystem. Mer specifikt om den nya lagstiftningen kan läsas på Arbetsmiljöverkets hemsida. Ökad kvalitet [...]

BÄSTA KUNDER – ANHÖRIGA OCH ASSISTENTER!

08/04/2022ÖVRIGT
Bästa kunder – anhöriga och assistenter! Det har varit en minst sagt händelserik start på 2022 för FMF Assistans och vi vill först och främst rikta ett stort och varmt tack till alla våra kunder och assistenter. Vi är väldigt tacksamma för ert fortsatta förtroende och hoppas att vi får fortsätta att leverera assistans på [...]

NYTT IT-SYSTEM – TIDVIS

14/03/2022ÖVRIGT, UTBILDNINGAR
Nytt IT-system Tidvis Under 2022 kommer vi sakta men säkert att byta systemstöd för ex vis schemaläggning, tidsrapportering och övriga delar som är viktiga i vårt dagliga arbete. Vi gör detta för att säkerställa och trygga upp vår verksamhet, då vi som assistans samordnare har högt ställda krav på både oss själva samt från myndigheterna. [...]

VIKTIG INFORMATION

24/02/2022ÖVRIGT
Viktig information med anledning av den pågående processen med IVO Jakten på fusk är viktig, men får inte gå ut över de som behöver assistans I slutet av förra veckan nåddes vi av beskedet att IVO dragit in vårt tillstånd att bedriva assistansverksamhet. Då beskedet gällde med omedelbar verkan har detta satt oss som företag, [...]

UTLANDSRESOR

02/07/2021COVID-19, ÖVRIGT
Traditionellt brukar resandet öka den här tiden på året i samband med att sportlov och påsklov inträffar. Vi vill därför uppmärksamma er på Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende resande utanför Sverige och den karantän som gäller när man återvänder till Sverige. FMF Assistans avråder från att resa utomlands på grund av den rådande pandemin. Tänk på er [...]