Angående arbetstidsdirektivet, dess påverkan på vårt avtalsområde och dygnspass.

Som många av er redan är införstådda med och kanske har uppmärksammat i tidningar eller sociala medier så har Sverige fått kritik från EU-kommissionen för att Sverige som medlemsstat inte lever upp till reglerna i EU:s arbetstidsdirektiv.

Arbetsmarknadens reglering i Sverige styrs till stor del av våra branschanpassade kollektivavtal, utöver dessa har vi även lagar och EU-direktiv att förhålla oss till. Eftersom vi har så många olika branscher där samma regler inte är lämpliga att förhålla sig till är det möjligt att genom kollektivavtal förhandla bort aktuell lagstiftning till viss del, både genom ”bättre” villkor och ”sämre” villkor. Detta är dock endast möjligt där det i lagstiftningen föreskrivs att det är möjligt och där de kollektivavtalade bestämmelserna inte strider mot något av EU:s direktiv. Det som nu är aktuellt är att EU-kommissionen har gett Sverige kritik för att flera kollektivavtal inte har levt upp till reglerna som EU ställt, vilket innebär att Sverige som EU-medlemsstat behöver justera en del kollektivavtal. Även om det kollektivavtal som vi är bundna av inte är ett av dem som i det här läget har kritiserats kommer även det behöva anpassas.

En arbetsgrupp inom vårt avtalsområde har tillsatts för att utreda frågan om arbetstid. Arbetsgruppen kommer att arbeta med att utreda arbetstidsdirektivets betydelse för just vårt avtalsområde. Om arbetsgruppen kommer överens om förändringar i arbetstidsreglerna, ska de nya reglerna träda i kraft den 1 september 2024.

Vi förstår att ni kan ha mycket frågor och funderingar kring detta, än så länge kan vi dock inte säga med säkerhet hur det kommer att se ut. Vi ber er därför invänta kommande resultat. Vi kommer uppdatera er när vi har tydligare information att delge.