Med anledning av Förvaltningsrättens dom den 21 juni 2023 i Humana assistans ärendet

Den 21 JUNI 2023 dömde Förvaltningsrätten i Stockholm i Humana Assistans ärende om tillstånd att utföra personlig assistans. Humana Assistans är en assistansanordnare som likt FMF Assistans förlorade sitt tillstånd att vara assistansanordande genom IVO:s beslut, för att därefter få ett intermistiskt förordnande från domstolen för att de skulle kunna fortsätta bedriva sin verksamhet i väntan på domstolens bedömning.

Humana assistans överklagan fick bifall

Denna bedömning från domstolen släpptes alltså igår, och med glädje kan vi på FMF Assistans konstatera att Humana Assistans överklagan fick bifall och IVO:s beslut upphävdes av domstolen. I domen förklarar domstolen att bristerna som IVO framfört i sitt sammanhang var väldigt sällan förekommande och inte av systematisk karaktär. Därmed var dessa brister otillräckliga för att företrädarna för Humana Assistans skulle anses vara olämpliga.

Som ni vet väntar vi på FMF Assistans också på att domstolen ska döma i vårt ärende. Humana Assistans dom var i förvaltningsrätten, medan FMF Assistans i dagsläget befinner sig i kammarrätten. Vi ser att våra ärenden har många likheter avseende vilka frågor som ska bedömas av domstolen, men i FMF Assistans fall är ärendet ”mindre”. När vi jämför ärendena finns alltså färre omständigheter i vårt ärende än i Humana Assistans ärende, och det som påtalats i vårt ärende är även av en mindre allvarlig karaktär. Utifrån likhetsprincipen, alltså principen att alla är lika inför lagen, så ser vi ju det alltså som högst sannolikt att kammarrätten kommer att döma lika i vårt ärende.

För er som är nyfikna att själva ta del av Humana Assistans dom så har vi bifogat denna här: 

Stockholm FR 2132-23 Dom 2023-06-21

Om ni vill fräscha upp ert minne avseende FMF Assistans egen process så kan ni finna det senaste nyhetsinlägget om detta här:

Vi förväntar oss inte några ytterligare nyheter i det här ärendet under kommande månader. Vi önskar er samtidigt en glad och fin sommar!