FMF är redo för nästa steg i processen

I dagarna har IVO:s granskning av assistansbranschen återigen hamnat i fokus. Den här gången är det våra branschkollegor Humana som hamnat i en liknande situation som vi på FMF befann oss i för ett drygt år sedan. IVO har helt enkelt beslutat att, på mycket kort varsel, dra tillbaka tillståndet för Humana att bedriva assistansverksamhet.

För vår del har det nu snart gått ett år sedan IVO utan förvarning drog in FMF:s tillstånd att bedriva assistansverksamhet. De första dagarna efter beslutet blev minst sagt hektiska med att förstå situationen, informera all vår personal och inte minst, försöka förklara vad som gällde för alla våra kunder. Genom goda relationer och ett starkt förtroende hos våra kunder förstod de flesta den absurda i situation IVO försatt oss i, och stöttade oss i den process som sedan har följt. Även domstolen gav oss rätten att arbeta vidare som vanligt tills det att processen avgörs i domstol. Även Humana har nu fått rätten att arbeta vidare under inhibition. Tillsyn av vård och omsorg är vi givetvis för, men den måste ske på ett bättre och mer rättssäkert sätt!

Flera av punkterna IVO belastar oss – och våra branschkollegor med, har redan utretts grundligt och i enlighet med de lagar och regler som finns. Försäkringskassan tycker sig även ha rätten att ändra sina egna beslut och kräver då assistansersättningen tillbaka retroaktivt och ibland för flera år bakåt i tiden. De ställer då oss anordnare ansvariga för de beslut deras egna handläggare fattat, och som då blir ett återbetalningskrav, på assistans som redan utförts hos kund. Vi som anordnare litar på att besluten stämmer!

Är det verkligen vår uppgift att utreda/ifrågasätta Försäkringskassans egna utredningar och beslut? Det är nämligen en del i den argumentation IVO för mot hela vår bransch för att dra in tillstånd.

 

Ett år har gått

Under snart ett helt år har vi och våra dryga 2 000 assistenter arbetat i denna märkliga situation, som även påverkar våra kunder. Vårt fokus har hela tiden legat på vårt uppdrag som assistansanordnare.

När vi iakttagit andra assistansanordnare som haft liknande ärende med IVO, både före och efter oss, finns det i många fall inget företag att kämpa för – Inget företag att rädda. Kunder och tjänstemän har övergett innan ärendet ens hamnar hos Förvaltningsrätten för ett avgörande.

För oss är det inte så! Våra tjänstemän har fortsatt fokus på uppdraget. Det finns en ärlig vilja att alltid göra riktigt och rätt. En vilja som genomsyrar allt vi gör och som också ligger till grund för såväl små som stora beslut i alla delar runt varje uppdrag.

 

Tack till våra kunder och medarbetare

Våra kunder vet det också! De har visat oss stort tålamod, förståelse och ett fortsatt förtroende! För det är vi otroligt tacksamma, utan er finns inte vi. Det är också det som gör oss unika och som får oss att vilja arbeta ännu hårdare och bli ännu bättre!

Givetvis har vi tagit skada av den här processen. Vi har tappat uppdrag, men vi har också fått in nya. Det har varit ett år med konstant uppförsbacke, men vi har också i det funnit en beslutsamhet att arbeta ännu hårdare. Och att få rätt. Nu väntar inom kort en muntlig förhandling för vår del, där vi äntligen kommer att få bemöta de grundlösa påstående IVO fört fram.

Vi vill rikta ett stort tack till kunder och medarbetare – Tack för att ni tror på oss!