Angående arbetstidsdirektivet och regler kring dygnsvila

Som många av er redan är införstådda med och kanske har uppmärksammat i tidningar eller sociala medier så har Sverige fått kritik från EU-kommissionen för att vi inte lever upp till reglerna i EU:s arbetstidsdirektiv. Arbetsmarknadens reglering i Sverige styrs till stor del av våra branschanpassade kollektivavtal, utöver dessa har vi även lagar och EU-direktiv att förhålla oss till.

Hur påverkar det oss?

Eftersom vi har så många olika branscher där samma regler inte är lämpliga att förhålla sig till är det möjligt att genom kollektivavtal förhandla bort aktuell lagstiftning till viss del, både genom ”bättre” villkor och ”sämre” villkor. Detta är dock endast möjligt där det i lagstiftningen föreskrivs att det är möjligt och där de kollektivavtalade bestämmelserna inte strider mot något av EU:s direktiv. Det som nu är aktuellt är att EU-kommissionen har gett Sverige kritik för att flera kollektivavtal inte har levt upp till reglerna som EU ställt, vilket innebär att Sverige som EU-medlemsstat behöver justera många kollektivavtal. Även om vårt aktuella kollektivavtal inte är ett av dem som i det här läget har kritiserats kommer även det behöva anpassas.

Kollektivavtal tecknas ofta med en giltighetstid på tre år, därefter förhandlas villkoren i avtalet om för att då inledas med en ny giltighetstid på tre år. Det nu aktuella kollektivavtalet gäller till och med 2023-09-30, vilket innebär att det kommer att ske förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter (arbetsgivarorganisation och arbetstagarorganisation) där det kommer fastställas vilka regler som ska gälla i det nya kollektivavtalet.

Vi inväntar därför dessa förhandlingar för att vi ska kunna få detaljerna i hur detta mer exakt kommer att påverka just vår bransch. Vi förstår att ni kan ha mycket frågor och funderingar kring detta, än så länge kan vi dock inte säga med säkerhet hur det kommer att se ut. Vi ber er därför invänta kommande förhandlingar. Vi garanterar att vi kommer uppdatera er så fort vi har tydligare information att delge.