Många av våra kunder och anställda börjar nu bli färdigvaccinerade. Vi vill därför förtydliga vad som gäller efter att man är vaccinerad.

Vaccinationen mot covid-19 ger ett skydd mot att bli allvarlig sjuk, men det är inte säkert att vaccinationen stoppar dig från att fortsätta sprida smittan om du bär på den. Därför ska vi enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer fortsätta att använda alla tillgängliga åtgärder samtidigt. Detta betyder att vi ska fortsätta följa de allmänna råden.

För övrig information som gäller efter vaccination, se Folkhälsomyndighetens hemsida. Slutligen vill vi poängtera att även om du har blivit vaccinerad, så om du vet att du har träffat någon som senare visar sig vara smittad av covid-19 så bör du ringa 1177 för att fråga hur du ska agera.