COVID-19 RESTRIKTIONERNA LYFTS

04/02/2022COVID-19
Covid-19 restriktionerna kommer att lyftas den 9 februari. Som en följd av den höga vaccinationstäckningen i kombination med att omikronvarianten av covid-19 ger färre fall av allvarlig sjukdom så har belastningen på samhället minskat. På grund av detta kommer covid-19 inom kort inte längre klassificeras som en allmän- och samhällsfarlig sjukdom. Rent praktiskt innebär detta [...]

UPPDATERING COVID-19

12/01/2022COVID-19
På grund av den mycket höga smittspridningen av covid-19 i dagsläget har nya anpassningsregler införts i Sverige för att samhällsviktig verksamhet inte ska drabbas av allvarliga konsekvenser vid frånvaro av personal. Som en följd av detta har förhållningsreglerna justerats enligt följande: Om du känner dig sjuk Har du nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta [...]

ÖKAD SMITTSPRIDNING

11/01/2022COVID-19
Information om förhållningsregler som följd av den ökade smittspridningen av Covid-19. Som en följd av att smittspridningen av Covid-19 ökat i Sverige efter jul och nyårshelgen har nya regler införts för att minska belastningen på hälso- och sjukvården. Det är viktigt att veta hur man som anställd ska förhålla sig till om man själv har [...]

VACCIN OCH COVID-19

15/08/2021COVID-19
Många av våra kunder och anställda börjar nu bli färdigvaccinerade. Vi vill därför förtydliga vad som gäller efter att man är vaccinerad. Vaccinationen mot covid-19 ger ett skydd mot att bli allvarlig sjuk, men det är inte säkert att vaccinationen stoppar dig från att fortsätta sprida smittan om du bär på den. Därför ska vi [...]

UTLANDSRESOR

02/07/2021COVID-19, ÖVRIGT
Traditionellt brukar resandet öka den här tiden på året i samband med att sportlov och påsklov inträffar. Vi vill därför uppmärksamma er på Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende resande utanför Sverige och den karantän som gäller när man återvänder till Sverige. FMF Assistans avråder från att resa utomlands på grund av den rådande pandemin. Tänk på er [...]

ASTRA ZENECAS VACCIN

10/06/2021COVID-19
ASTRA ZENECAS VACCIN Astra Zenecas vaccin mot covid-19 har som en försiktighetsåtgärd pausats av Folkhälsomyndigheten i väntan på att Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och Läkemedelsverket ska hinna utreda rapporter om misstänkta biverkningar av vaccinet. Detta kan innebära störningar för de som nyligen bokat tid för vaccination. För mera information, se Folkhälsomyndighetens hemsida här. Folkhälsomyndigheten har även [...]

VAD GÄLLER VID COVID-19 SMITTA?

20/05/2021COVID-19
Vad gäller vid covid-19 smitta? Den rådande covid-19 pandemin fortsätter och vi ser nu i Sverige åter en ökad smittspridning som har lett till att lokala allmänna råd har utfärdats i ett stort antal län i Sverige. För att göra det enklare för våra kunder, anhöriga till kunder samt anställda att veta vad som gäller [...]