Covid-19 restriktionerna kommer att lyftas den 9 februari.

Som en följd av den höga vaccinationstäckningen i kombination med att omikronvarianten av covid-19 ger färre fall av allvarlig sjukdom så har belastningen på samhället minskat. På grund av detta kommer covid-19 inom kort inte längre klassificeras som en allmän- och samhällsfarlig sjukdom.

Rent praktiskt innebär detta att covid-19 restriktionerna kommer att lyftas den 9 februari. Detta betyder att tidigare regler som gällt kommer att upphöra från och med det datumet. Samhället och de regler som gäller vid sjukdom, sjukfrånvaro och liknande återgår till det normala.

Kvar finns fortsatta rekommendationer om man ska stanna hemma och undvika nära kontakt med andra om man är sjuk samt att vuxna personer som inte har vaccinerat sig ska vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Detta innebär att ovaccinerade rekommenderas att undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Källa:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/februari/de-flesta-atgarder-mot-covid-19-upphor-den-9-februari/