ASTRA ZENECAS VACCIN

Astra Zenecas vaccin mot covid-19 har som en försiktighetsåtgärd pausats av Folkhälsomyndigheten i väntan på att Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och Läkemedelsverket ska hinna utreda rapporter om misstänkta biverkningar av vaccinet. Detta kan innebära störningar för de som nyligen bokat tid för vaccination.

För mera information, se Folkhälsomyndighetens hemsida här.

Folkhälsomyndigheten har även publicerat information till de som redan mottagit Astra Zenecas vaccin mot covid-19. Det är normalt att man kan få milda biverkningar, som feber eller sjukdomskänsla, efter att man vaccinerat. Några få personer har nu drabbats av allvarligare symtom strax efter vaccination, som blodpropp, i kombination med låga nivåer av blodplättar. Därför har Folkhälsomyndigheten rekommenderat att de som blivit vaccinerade ska vara uppmärksamma på följande symtom:

  1. blåmärken och/eller punktformade blödningar i hud/slemhinna
  2. näsblödning som är svår att stoppa
  3. svullnad, rodnad eller uttalad ömhet i ben eller arm.

Vid symtomen ovan ska man kontakta 1177 Vårdguiden och berätta att man vaccinerats och beskriva sina symtom. Om man känner sig akut sjuk ska man direkt kontakta vården eller 112. Däremot, den som får inga eller lindriga biverkningar behöver inte göra någonting. Övergående symtom som feber, trötthet eller smärta vid injektionsstället i överarmen är vanliga och väntade, och är tecken på att immunsystemet har aktiverats. Direkt länk till Folkhälsomyndighetens hemsida här.

FMF Assistans kan enbart vidareförmedla den information som vi får till oss. Har ni frågor om Astra Zenecas vaccin eller ert vaccinationstillfälle så rekommenderar vi att ni kontaktar 1177 Vårdguiden.