På grund av den mycket höga smittspridningen av covid-19 i dagsläget har nya anpassningsregler införts i Sverige för att samhällsviktig verksamhet inte ska drabbas av allvarliga konsekvenser vid frånvaro av personal. Som en följd av detta har förhållningsreglerna justerats enligt följande:

Om du känner dig sjuk

Har du nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla ska du stanna hemma eftersom dessa symtom kan bero på covid-19. Detta gäller även du som vaccinerat dig eller tidigare redan haft covid-19. Enligt smittskyddslagen är du skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridningen av covid-19.

Har du dessa sjukdomssymtom ska du även testa dig. Medan du väntar på resultatet på testet ska du fortsätta stanna hemma som om du hade bekräftad covid-19.

Om testet var negativt och du är frisk nog att återvända till arbetet, så kan du börja arbeta igen. Om du testat positivt för covid-19 ska du stanna hemma minst fem dygn. De sista två dygnen innan du återgår till arbetet ska du känna dig bra och inte ha feber.

 

Om någon i ditt hushåll känner sig sjuk

Om en person i ditt hushåll har nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla bör de testa sig för covid-19. Om du själv är symtomfri kan du fortsätta arbeta i väntan på hushållsmedlemmens testresultat.

 

Om någon i ditt hushåll har bekräftad covid-19

Har någon i ditt hushåll bekräftad covid-19 ska du stanna hemma i minst fem dagar även om du själv inte har sjukdomssymtom. Undantag till detta gäller:

  • Om du vaccinerats med påfyllnadsdos (dos tre)
  • Du som har haft covid-19 någon gång de senaste tre månaderna.

 

Om du träffat någon som har covid-19

Om du är ovaccinerad och du har träffat någon som har covid-19 rekommenderas du att testa dig. Om du är vaccinerad eller redan haft covid-19 det senaste halvåret och du är symtomfri kan du avstå från att testa dig.

Om kunden eller någon i kundens hushåll känner sig sjuk:

Speciellt för personlig assistans är att vi arbetar med funktionshindrade vars omvårdnad alltid måste säkerställas. Därför kan vi inte lämna en funktionshindrad ensam hemma även om de har sjukdomssymtom.

 

Även om kunden uppvisar sjukdomssymtom måste deras omvårdnad säkerställas. Om kunden eller någon i kundens hushåll uppvisar sjukdomssymtom ska man därför göra följande:

 

  • Om kunden behöver hjälp att boka testning för covid-19, var behjälplig med detta. Informera kundens företrädare om att kunden behöver testa sig för covid-19 om kunden själv inte kan föra sin talan.
  • Kontakta den kundansvarige om kunden eller någon i kundens hushåll uppvisar sjukdomssymtom. För att säkerställa våra anställdas säkerhet finns särskild skyddsutrustning som tilldelas till de arbetsgrupper som ska arbetar med potentiellt smittade kunder. Med denna skyddsutrustning medföljer detaljerade instruktioner hur utrustningen ska användas och vilka övriga rutiner som ska följas för att säkerställa personalens säkerhet.
  • Testa dig för covid-19 även om du känner dig frisk.

 

Ni kan läsa om reglerna för allmänheten här:

www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/januari/mycket-hog-smittspridning-av-covid-19-kraver-anpassade-forhallningsregler-och-prioriterad-testning/

www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/

www.folkhalsomyndigheten.se