Viktig information med anledning av den pågående processen med IVO

Jakten på fusk är viktig, men får inte gå ut över de som behöver assistans

I slutet av förra veckan nåddes vi av beskedet att IVO dragit in vårt tillstånd att bedriva assistansverksamhet. Då beskedet gällde med omedelbar verkan har detta satt oss som företag, men inte minst våra kunder och vår personal i en mycket svår och utsatt sits.
Efter att ha överklagat beslutet och begärt så kallad inhibition, kan vi i dag meddela att vi kan fortsätta att erbjuda de viktiga assistanstjänster vi gör i dag fram till dess att beslutet prövats av domstol. En prövning vi också är övertygade att vinna.

Vad innebär detta för dig som kund?

Som situationen är just nu kan vi fortsätta att hjälpa dig med dina assistansbehov precis som tidigare. Och vi hoppas att vi har ditt förtroende att fortsätta göra så under många år framåt.

Vad innebär detta för dig som anställd?

I och med att vi fått tillstånd att fortsätta verksamheten under tiden den rättsliga processen fortgår pågår även ditt arbete och dina arbetsuppgifter precis som vanligt.

Vad innebär detta för oss som företag?

Beslutet från IVO var mycket förvånande och chockerande. Det kommer att ta mycket tid och energi från företaget för att driva den rättsprocess som krävs för att rätta beslutet, men det ska inte gå ut över vår dagliga service till våra kunder och anställda.

Vad är det som hänt?

IVO har beslutat att dra in vårt tillstånd för att bedriva assistansverksamhet. Beslutet är huvudsakligen grundat på ett tidigare ärende där en assistent/anhörig har agerat bedrägligt och upprättat felaktiga tidrapporter. Assistans har utförts men av en annan assistent/anhörig. Så fort vi fick kännedom om att något felaktigt pågick anmälde vi själva ärendet genom en så kallad Lex Sarah anmälan till IVO.

Vi har hjälpt och stöttat utredningen i hela processen och även accepterat utfallet utan några invändningar. Att IVO nu lutar sig mot detta fall och drar in vårt tillstånd är oproportionerligt och oacceptabelt.

Kan IVO dra in tillstånd helt utan förvarning?

Vi har full förståelse för att IVO måste kunna dra in tillstånd skyndsamt när det uppstår situationer som kan hota någons liv och välmående. Vi ställer oss dock mycket frågande till att IVO tar ett så drastiskt beslut i den här frågan och helt utan förvarning. Effekten, om vi inte hade fått inhibition, hade varit att våra kunder varit tvungna att lösa sitt assistansbehov på nytt inom en två-veckorsperiod.

IVO har en mycket viktig roll att fylla, inte minst när det gäller att reda ut fusk och oegentligheter inom vår bransch, men de får inte fatta beslut som så drastiskt påverkar assistansberättigades dagliga liv. Förutsatt att de inte handlar om just fara för liv eller välmående.

Vad innebär detta för framtiden?

Vi har alltid haft som talesätt att ”vi finns här”. Det tänker vi fortsätta med!

 

Ledningen FMF Assistans

Benjamin Isasson
Gabriel Güner
Kristina Wetterstrand
Robin Käcko
Annika Florin
Anna Windh

Vid ytterligare frågor kontakta Kristina Wetterstrand: kristina.wetterstrand@fmfassistans.se